top of page
Pavel Krejci

Co je koučování

Koučování, tak jak ho vnímám já, se zaměřuje na rozvinutí potenciálu klienta. Kouč je průvodce klienta, který mu umožní objevit jeho vlastní způsob dosažení života, který bude doslova milovat. Jinými slovy to znamená, že problém, který vznikl v minulosti může sloužit k pochopení aktuální situace, ale není zásadním tématem koučovacího sezení. Tím je nová budoucnost, životní rovnováha a cesta jak k ní jít. Staré problémy se pak cestou vyřeší nebo odpadnou. Nedílnou součástí procesu je zasazení toho všeho do celkového kontextu klientova okolí.

Koučování tedy není mentoring, 

Koučovací směr, který používám, je z velké části inspirován Strategic Intervention Coaching, který založil Tony Robbins a Cloè Madanes. Vychází převážně z práce Miltona Ericksona, který do oboru psychologie přivedl nový pohled. Místo systému problém-řešení se zabýval silnými stránkami klienta a jeho potenciálem, který rozvíjel.
SIC vychází ze 3 směrů 
• Strategic Brief Terapie
• Strategic Family Terapie
• NLP (Neuro-Lingvistické programování) 
Přičemž Tony Robbins vychází ze základů NLP a Cloe Madanes z oblasti Strategické Terapie.
To obojí vychází z Ericsonské tradice propojené s Harwardskou školou Mediace a Vyjednávání.
Hlavní filozofií SIC je, že se nikdy nezaměřujeme jen na klienta samotného, ale vždy ho vidíme v širší sociální struktuře - ve vztahu k okolí a k dalším lidem. V interakci mezi lidmi. Jedna z domén Strategic Invention Coaching je, že umožňujeme klientům expandovat do více možností. Vedeme je k poznání, že je zde více možností.

Jak probíhá spolupráce

Jednorázové sezení trvá tři hodiny.
,Při delším programu je první sezení 2 hodiny a dále 1 hodina.
Typicky sezení probíhá první měsíc jednou týdně a dále jednou za 2 týdny, vždy záleží na vašich potřebách. Program je nastavený na počet hodin. Délka spolupráce je orientační.

Jednorázové sezení (3h) - 20.000Kč

Čtvrtletní spolupráce (9h) -55.000Kč

Půlroční spolupráce (15h) - 85.000Kč

Roční spolupráce (27h) - 140.000Kč

 

bottom of page